Bijlesinstituut Schreurs

Gespecialiseerd in wiskunde, economie en statistiek.

Ook is bijles mogelijk in o.a. M&O, rekenen of taal, natuurkunde of scheikunde.

Bijlessen vinden plaats bij de docent thuis in Almelo of bij de leerling thuis. Het werkterrein is geheel Twente.

De bijles wordt gegeven door een ervaren academisch geschoolde docent en studiebegeleider die in het bezit is van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor de vakken economie (algemene economie), statistiek en bedrijfseconomie.

Welke bijlessen zijn mogelijk?

VakVMBO - HAVO - VWOMBOHBOUniversiteit
Wiskundealle klassenjajaalleen niet exacte richting
Economiealle klassenjain overlegnee
Statistiekalle klassenjajaalleen niet exacte richting
M&Oalle klassenin overlegneenee
Natuurkundet/m 5 havo en t/m 4 vwoin overlegneenee
Scheikundet/m 5 havo en t/m 4 vwoin overlegneenee
Engelst/m 3e klasneeneenee
Nederlandst/m 3e klasin overlegneenee
Rekentoetsalle klassenjajan.v.t.
Rekenen en Taalvanaf groep 7 basisschool

De duur, plaats en de tijden zijn in overleg vast te stellen. Indien gewenst kom ik bij een leerling thuis voor de gehele regio Twente. Voor de gemaakte reiskosten reken ik €0,19 per km. De reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de (leer)problemen, moeilijkheden of specifieke wensen worden besproken is mogelijk. Wat betreft de resultaten heb ik in de loop der jaren veel positieve en lovende reacties mogen ontvangen. Zie ‘Meer info’ en dan referenties.

Regelmatig ontvangt u een voortgangsrapportage over de vorderingen en ontwikkeling van uw kind die per e-mail aan u wordt toegezonden zodat u ook via de bijlesdocent op de hoogte wordt gehouden. Het tarief is 26 euro per klokuur (prijs per 2019/2020).

Bijlesinstituut Schreurs biedt:
• Goede vakinhoudelijke kennis van wiskunde, economie en statistiek.
• Prettige docent die een leerling uitstekend kan aanvoelen en geduldig en goed kan uitleggen.
• Ruime ervaring als bijlesdocent en als studiebegeleider op allerlei niveaus en richtingen.
• Voortgangsrapportage.
• Een serieuze instelling met 100% inzet en die gaat voor het maximaal haalbare resultaat.
• Flexibel wat betreft de duur van de bijles en de locatie.
• Geen administratiekosten, geen abonnementskosten en geen inschrijvingskosten.

Bijlesinstituut Schreurs is ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 53206533. Ik ben in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Comments are closed.